Gelişen teknolojileri takip ederek, imalat kalite düzeyini sürekli olarak geliştirmek, iç ve dış pazarda güvenilir şirketler arasında yer almak, pazar ve rekabet gücünü artırmak esastır.

Bu politikayı düşüncede, yönetimde, sistemde ve üretimde akıcı ve sürekli tutabilmek aşağıdaki prensipler ile daim olacaktır.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın isteklerini tam olarak tespit etmek ve karşılamak.Üretimde ve hizmette en yeni ve güvenilir yöntemleri uygulayarak teknolojik yenilikleri yakalamak.Kaliteyi güvence altına alacak referans standart ISO 9001:2008, gereklerini yerine getirmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak.Politika ve hedeflerimizin, çalışanlarımız tarafından tam olarak anlaşılmasını ve uyulmasını sağlamak.Ortak hedeflere ulaşabilmek için tedarikçilerimizin-taşeronlarımızın gelişmelerini takip etmekDenetimler ve eğitimlerle kalite sistemini sürekli geliştirmek ve katılımı sağlamak.Hatasız üretim yapmak, israfı engellemek, maliyetleri azaltmak için çeşitli istatistiksel teknikler kullanmak ve sonuçları objektif olarak analiz etmek.İlişkilerimizde etkili iletişim, katılımcı davranış ve takım çalışması anlayışlarına önem vererek sürekli gelişim içinde olmak.Çevreyi korumak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme-teknoloji kullanmak. Sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak için eğitimin sürekliliğini sağlamak.İnsana ve insani şartlara yatırım yapmak.

Bu prensipler ışığında Denmert Çelik Konstrüksiyon olarak kalite politikamızın ana gayesi güneşi hedef almak, ulaşamıyacağımız müktedir olmasına rağmen yıldızlar arasında olabilmenin mutluluğunu, hazzını tüm çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile paylaşmaktır